Отговорността на брандовете за служителите

Снощи зададох един въпрос във Facebook: Трябва ли брандовете да бъдат отговорни (и да носят отговорност) за личните споделяния на техните служители? дадох два възможни отговора: Не — личните споделяния на служителите нямат нищо общо с работодателя/бранда Да — брандовете трябва да бъдат отговорни за типа хора, които наемат Разбира се, очаквах повечето от реакциите/отговорите […]

Социални медии: Краят.

Идва ли краят на социалните медии? Краткият отговор е Не (краткосрочно), но същевременно и Да (дългосрочно). Онлайн потребителите не обичат новостите, не са съвсем склонни да експериментират с нови неща. Те се чувстват на сигурно място в зоната си на комфорт и рядко излизат извън нея. Те са някак старомодни, традиционни, предсказуеми. Рядко се замислят […]