Лицензно споразумение

Loading

Освен ако изрично не е посочено друго, всички текстове и материали на настоящия сайт са публикувани и достъпни според условията на лицензното споразумение на Криейтив Комънс за Признание и споделяне на споделеното, в неговата версия 3.0 или коя да е по-нова.

Creative Commons License

Това означава, че се дава свобода публикуваните вече материали да бъдат не само свободно споделяни (копирани и разпространявани), но и променяни и/или подобрявани. Това може да се случва свободно, в случаите, когато се споменава оригиналният автор и източник на материала.

Забележка: За Признание в интернет се счита както посочването на автор, така и посочването на валиден, проследяем HTML линк към оригиналната публикация.

В случаите, когато са правени промени по материалите, прозиводните творби също трябва да се предоставят за използване свободно при същите тези условия (като не се създава усещане за подмяна на оригиналното авторство).

В случаите, когато някое от горните условия на лиценза не са приемливи или са неприложими, необходимо е изрично съгласие от автора, за да можете да се възползвате от материалите. Можете да се свържете с мен, за да обсъдим подробностите околко начините, по които материалите могат да бъдат използвани и/или прелицензирани.

Уточнения

  1. Публикациите от гост автори или преводни статии са изключителна интелектуална собственост на техните автори и те следва да бъдат посочени като автор, а линкът трябва да сочи към настоящия блог/сайт.
  2. Дизайнът и оформлението на настоящия блог/сайт не попадат в общия лиценз за съдържание. Въпреки че основният дизайн е свободен и безплатен за използване, за всички направени промени и подобрения не попадат в тази категория, а правата са изцяло на собственика на настоящия сайт.

Вашият коментар