Отговорността на брандовете за служителите

Снощи зададох един въпрос във Facebook: Трябва ли брандовете да бъдат отговорни (и да носят отговорност) за личните споделяния на техните служители? дадох два възможни отговора: Не — личните споделяния на служителите нямат нищо общо с работодателя/бранда Да — брандовете трябва да бъдат отговорни за типа хора, които наемат Разбира се, очаквах повечето от реакциите/отговорите […]

Въпросник: Социалните брандове и потребителските очаквания

По-долу е включена анкета за състоянието на социалните брандове и потребителските очаквания. В случай, че не я виждате, можете да я попълните и на страницата в Google Docs. Анкетата е анонимна, а резултатите от нея ще помогнат да се види картината на случващото се в България със социалните брандове и какви са потребителските очаквания за […]