Предефиниране на блогването

В една своя публикация във Facebook споделих желанието си и интереса си да експериментирам с различни видове блогване и създаване на нови съдържания. Този ми интерес беше и продължава да е мотивиран от факта, че блогването е мъртво, остаряло като концепция1, а от друга – допълнително стимулирано от темата на уеб семинара на БГ Сайт […]