BGsite 2012. Защо гласувахте неправилно?

Миналата година, докато бях член на журито на БГсайт, доста мислих как да подходя към оценяването на сайтовете. Имах някакви общи неща, които очаквах да видя в сайтовете, но за всяка категория в общи линии различни фактори натежаваха за оценката ми. Тогава ми се струваше удачно, че за всяка категория трябва да избера по един (или два, или повече, ако има) фаворит, който най-добре се вписва в категорията и представите ми за типа оценяван сайт. Той (или те) получават най-високата оценка, а останалите участници от категорията сравнявах с него и намалявах оценката за неща, които липсват или са реализирани неправилно, недобре или лошо. Тогава този начин на оценяване ми се струваше удачен и го използвах за много от категориите. Да, мнението ми е по-крайно и порязах доста сайтове, защото бяха избрали да участват и да се състезават в неправилна/неподходяща за тях категория. Не дисквалифицирах никой (а може би трябваше), но намалявах оценката за това. Сега съм на категорично мнение че или организаторът трябва да прилага някакво първично филтриране/сортиране или журито да е зло и да не толерира подобни неща да се случват….

Повече…

BGsite 2012. Защо трябваше да се регистрирате?

Регистрацията за участие в 13-тото издание на конкурса БГсайт вече приключи. Ако вашият проект е в списъка на регистрираните – честито. Напук на всякакъв тайминг и практика за подканяне към регистрация още докато това е възможно, ще споделя сега защо трябваше да се регистрирате за участие (в случай, че не сте го направили) – какво сте пропуснали, какво не сте разбрали или видели. Въпреки че отказах да бъда член на журито, не съм се отказал от конкурса и не съм спрял да го поддържам и подкрепям – намирам смисъл, при това все по-голям. Затова още утре ще си извадя списък с участниците и ще споделя оценките, които ако бях жури, бих им поставил (основно за сегмента SEO/SMM). Тази година конкурсът БГсайт е проектиран така, че сериозно да се подчертае важността на всеки един от компонентите, необходими за изграждането на един проект. Защото единствено когато всички те са в хармония, проектът може да бъде успешен. Няколко души ме попитаха „защо да се регистрирам?“, когато им предложих да го направят. Не отговорих на никого, защото си мисля, че участието в такъв конкурс трябва да…

Повече…

Няма да журирам на БГсайт 2012

Не е сензационна новина, но е нещо, което е важно за мен: Няма да бъда жури на БГсайт 2012. Взех решението в петък, потвърдих го в понеделник, а днес го съобщавам публично. Причините са изцяло мои, лични и не са свързани с конкурса. БГсайт е интересен и предизвикателен за мен конкурс, защото позволява да се проследи как се развива българския уеб както от гледна точка на създаващите го, така и от гледната точка на експерите, които оценяват сайтовете (жури) и публиката, която ги ползва. Именно затова беше предизвикателство за мен миналата година да участвам в журирането и бях особено ентусиазиран, че бях поканен за жури. За мен беше чест, беше интересно и полезно по-детайлното запознаване с родни проекти. Интересно е, че (потенциални) участници, жури (настоящо и бивши) и публика са реактивни, вместо проактивни по отношение на конкурса. Много се говори и казва по време и след конкурса – какво не е наред, какво да се оправи. А сега, когато тече ранна регистрация и се коват нови правила, променят се много неща около организацията и протичането на конкурса, въпросите остават без коментари, а…

Повече…

SEO/SMM критерии в БГ Сайт 2012

Disclaimer: Освен че съм за втора поредна година член на журито на конкурса за най-добри български сайтове БГ Сайт, тази година оглавявам и един от сегментите, по които ще се оценява – SEO&SMM. Конкурсът тази година е с нови правила, нови категории, по-голямо жури (разделено на сегменти, като всяка експертна група ще оценява само областта, в която специализира). Всяка от групите на журито има излъчен от организатора „водач“, който да следи за нещата, случващи се в групата му. Всяка от групите, след обсъждане, трябва да определи своите критерии в областта, според които да оценява сайтовете на участниците. Ето какво сметнахме, че е най-важно да оценяваме в нашата група: Забележка: Адаптирана версия на текста, който следва, публикувах и в официалния блог на конкурса. Критерии за оценяване Тъй като нашият сегмент (SEO/SMM) е съставен от два големи раздела – SEO и SMM, преценихме че е удачно да дефинираме четирите си критерия, разделяйки ги поравно между двете подгрупи – две основни и изключително важни неща за раздел SEO, както и две – за SMM. Обсъждахме повече от месец, а ето какво решихме, че е най-важното,…

Повече…

Разяснение за категориите в БГ Сайт

Днес прегледах 15-те участника, които са се записани по време на ранните регистрации в БГ Сайт 2012 (ранните регистрации с преференциални цени продължават до 13 юни). Няма да пиша за качеството на сайтовете (още не, но вече имам бележки и наблюдения, които мога да обсъдя и да дам идеи и предложения на собствениците им), колкото за нещо друго – категориите, в които участват. Прави ми впечатление, че има неразбиране на категориите, какво трябва или не трябва да включват. Това се дължи или на надценяване на възможностите на сайта, или на недостатъчно обяснение на категориите от страна на организатора на конкурса. Или и на двете. Не е тайна, че миналата година бях от онези членове на журито, които санкционираха участници за погрешно/неправилно подбрани категории за участие. Тази година съм отново в журито, но съм в сегмент, който не позволява това – надявам се, че сегмента от журито „Проектови ръководители“ да вземат това предвид при избор на критериите си за оценка. Основната грешка е неразбирането на категорията „Личен блог“, която трябва да включва личните сайтове и блогове на участниците. Въпреки това (дали заради по-ниската…

Повече…