Categories
Web

Няколко идеи за БГ Сайт

Loading

Следват няколко размисли и предложения, които, по мое мнение, биха помогнали в развитието на на БГ Сайт и придаване на още повече тежест на конкурса. Забележка: За втора поредна гoдина съм част от журито.

Немалко неща са направени досега – тази година конкурсът е с нови правила и условия, нови категории, а журито е по-голямо и разделено на сегменти, като всяка група гласува за сегмента, в която е ескперт. Оценките на различните групи имат различна тежест при формирането на крайната оценка и избирането на победител. Така оценката е още по-обективна.

Тъй като не съм от и в София, не бях част от срещите, в които са обсъждани промените и подобряването на 13-тото издание. Вероятно вече е късно за промяна или за взимане под внимание и ново обсъждане и реализиране на предложения, но те са все неща, които могат да бъдат приложени и за следващи издания на конкурса, ако бъдат одобрени от организатора.

Гласуване на журито

Идеята за разделението на журито по сегменти е отлична, но вероятно е още по-добре освен експертни оценки за сегмента, в който е включен, всеки журиращ да има възможност да оцени сайта и цялостно — всички журиращи са част от активното онлайн общество и освен журиращи, сме и потребители на сайтовете – оценка с личното мнение за цялостното преживяване, усещане, свършена работа само би допълнила представата на собственика на сайта за това как се приема сайтът от аудиторията. Отделно, това би позволило да се диференцира професионалното мнение от личното – напр. „по сегмента ми оценката е средна, но цялостното ми мнение е отлично“. Да, съгласен съм, че въвеждането на подобно нещо би затруднило изготвянето на алгоритъма за изчисляване на оценките, но според мен експериментът си заслужава. Защото има вероятност да е неуспешен.

Вътрешна система за комуникация

Комуникацията между членовете на журито е много важна, особено сега, когато то е разделено на сегменти и всеки сегмент трябва да определи свои критерии за оценка. (Disclaimer: Аз съм „дружинен ръководител“ на сегмента SEO/SMM). Електронната поща е добър канал за комуникация, но когато обсъждането се случва в платформата, когато всеки журиращ има свой профил в нея, части от обсъжданията могат да се изваждат публично, за да показват добри или лоши практики, а това дава възможност за публикуване и на (за)бележките на всеки журиращ към сайтовете, които оценява. За да не се налага да се помни още една парола, вероятно social login е добра идея.

Вътрешната система за комуникация би улеснила контакта и на организатора с журиращите, както и със сайтовете-участници.

В помощ на журито

Журито е динамична категория, то не е константа – всяка година има нови членове, правят се промени в системата. Миналата година на мен ми беше интересно да видя как протича самото оценяване, за да знам как да опредлеля по-добре критериите си за оценка (затова бях написал едно две общи неща, които бих искал да видя. Тази година ще напиша нови). Нямах такава възможност до началото на оценяването. Помощна (демонстрационна или само с картинки) система, която показва как протича оценяването само би била в плюс на новите журиращи (а и на онези, които са забравили как се случват нещата от предходни години).

Отделно, тук може да има общи препоръки и правила, критериите за оценка (общите, както и специфичните за оценявания сегмент), други полезни информации…

Контакт с участващите в конкурса сайтове

Миналата година на няколко пъти ми се искаше да имам възможност да попитам участници защо нещо е реализирано така или инак, защо е взето конкретно решение или някакви други въпроси. Оценяването не предполага възможност за контакт с участника и задаване на уточняващи въпроси. Това вероятно ще е по-осезаемо сега, когато журито е разделено на групи, а не всичко е съвсем ясно за всяка от групите. Задаването на въпроси би спомогнало за по-доброто оформяне на оценка, но би трябвало да се има предвид, ако се реализира, че не всички отговори на участниците следва да са публични (въпросите може да са), тъй като е възможно да съдържат ноу-хау или друга информация, която не е предназначена за широката общественост и аудиторията на конкурса.

Публична обратна връзка и дискусии

Вероятно не само аз имам идеи как нещата около конкурса могат да бъдат подобрени. Публична система за предложения и събиране на обратна връзка би била само от полза за събирането на мнения, впечатления, идеи… тяхното обсъждане и избиране на най-доброто възможно решение, което да е еднакво удобно и комфортно както за организаторите, така и за участници, жури и публика. UserVoice? GetSatisfaction? In-House решение?

Вероятно ще ми хрумнат още неща. Възможно е да ги споделя публично или директно с организатора на конкурса. И ще се радвам да ги обсъдим както с тях, така и публично.

Вашият коментар