Categories
Бележки

Регистрации

Loading

Забелязвам една тенденция, което е по-скоро смутителна, отколкото похвална.

Всички се регистрират навсякъде. При въпроса „защо?“, отговорът е „За да видя какво е“.

Мен това ме притеснява, смущава и обърква. Живеем във време, в което информацията, в по-голямата й част, е общодостъпна и свободна и е само на няколко клика разстояние. И всеки може да прочете „какво е“ това ново и лъскано нещо, за което всички говоряти да прецени доколо е за него, отговаря на потребностите и разбиранията му, на свободното време, за пригодността за бизнеса и т.н.

След което, веднага след регистрацията, се започват експерименти за средата, които често завършват с компетентни изказвания от рода на „много е тъпа, не е за мен“, породени от неразбирането и непригодността на всеки към всичко.

В момента премахвам от списъците си с последователи/приятели от няколко мрежи хора, марки и фирми, които само са се регистрирали, но не ползват услугата. Вече спрях да приемам покани преди да видя, че съответният потребител или фирма няма направени някакви значими приноси в съответната мрежа.

4 replies on “Регистрации”

Е, сега. Най-сигурният начин човек да разбере какво е нещо и дали това нещо е за него, е да го пробва. Може и нещото да не му хареса, случва се. Човек да има мнение за нещо, чийто дух не е проумял, също се случва. Може би в някакъв момент всички го правим.

В повечето случаи практиката е погрешна, защото обикновено в новосъздадени мрежи все още липсват много потребители и възможности, с които да се взаимодейства и/или се предлага ограничен набор от възможности. Затова познаването на тория често е по-полезно, отколкото още една регистрация, която после се оказва ненужна, а когато евентуално стане нужна – не се помни, че е налична. Освен това теоретичната подготовка помага за по-лесното възприемане и въвличане в атмосферата на услугата, нейното правилно използване и пр.

Ако някой си беше направил труда да прочете общите условия за ползване на Facebook, например, нямаше да сме свидетели на кашата с брандове/фирми и организации, които искат приятелства, защото са си направили профил, вместо страница.

Ако изследването на социалните мрежи започва със Слушане (Listen.), то неизбежно трябва да е предхождано от Прочитане (Read.) преди включването.

Е, сега. Най-сигурният начин човек да разбере какво е нещо и дали това нещо е за него, е да го пробва. Може и нещото да не му хареса, случва се. Човек да има мнение за нещо, чийто дух не е проумял, също се случва. Може би в някакъв момент всички го правим.

Вашият коментар