Регистрации

Забелязвам една тенденция, което е по-скоро смутителна, отколкото похвална. Всички се регистрират навсякъде. При въпроса „защо?“, отговорът е „За да видя какво е“. Мен това ме притеснява, смущава и обърква. Живеем във време, в което информацията, в по-голямата й част, е общодостъпна и свободна и е само на няколко клика разстояние. И всеки може да […]