В търсене на ново предизвикателство

На всички ни е ясно, че най-прекрасната работа, онази, за която всеки мечтае, не може да бъде открита сред обявите. До нея може да се достигне чрез препоръка от мрежата ни от контакти – хората, които ни познават, знаят за възможностите и уменията, за предпочитанията, работните навици и увлечения, желанието и възможностите за развитие в […]