Categories
Театър

Светът е сцена…

Loading

„Светът е сцена и всички в него сме артисти“ – тези думи се цитират често, особено около 27 март, денят на Театъра. Те се приписват на Шекспир. Малцина знаят, че всъщност те не са изречени директно от него, а са думи на негови герои. Срещат се (поне) два пъти в пиесите (или поне аз толкова пъти съм ги срещнал):

По-известното и придобило популярност е споменаването във II действие, 7 сцена на „Както ви харесва“, изречено от Жак:

„Да, този свят е сцена,
където всички хора са актьори
и всеки има миг, във който трябва
да влезе и излезе; и играе
различни роли, тъй като животът
е в седем действия:…“

а второто е в I действие, 1 сцена на „Венецианският търговец“. Там Антонио казва:

„Светът за мен е туй, което е,
любезни Грациано: просто сцена,
върху която всеки има роля.
На мен се падна тъжна.“

Удобен момент да прочетете и двете пиеси.

Вашият коментар