Categories
Web

SEO/SMM критерии в БГ Сайт 2012

Loading

Лого на БГ Сайт 2012Disclaimer: Освен че съм за втора поредна година член на журито на конкурса за най-добри български сайтове БГ Сайт, тази година оглавявам и един от сегментите, по които ще се оценява – SEO&SMM.

Конкурсът тази година е с нови правила, нови категории, по-голямо жури (разделено на сегменти, като всяка експертна група ще оценява само областта, в която специализира). Всяка от групите на журито има излъчен от организатора „водач“, който да следи за нещата, случващи се в групата му. Всяка от групите, след обсъждане, трябва да определи своите критерии в областта, според които да оценява сайтовете на участниците.

Ето какво сметнахме, че е най-важно да оценяваме в нашата група:

Забележка: Адаптирана версия на текста, който следва, публикувах и в официалния блог на конкурса.

Критерии за оценяване

Тъй като нашият сегмент (SEO/SMM) е съставен от два големи раздела – SEO и SMM, преценихме че е удачно да дефинираме четирите си критерия, разделяйки ги поравно между двете подгрупи – две основни и изключително важни неща за раздел SEO, както и две – за SMM.

Обсъждахме повече от месец, а ето какво решихме, че е най-важното, на което трябва да обръщаме внимание, и което в крайна сметка изпратих на организатора на конкурса:

SEO

  • Семантична структура
  • On-Page оптимизация

SMM

  • Съдържание
  • Разпространение

Защо тези критерии?

Избрахме критерии, които обобщено изграждат онова, което е познато като inbound marketing. Дефинирахме ги така, че да са актуални и релевантни както сега, така и когато дойде време да бъдат използвани за оценяване, както и за по-напред във времето. Избрахме неща, които са изключително важни, а в същото време доста често сме свидетели на тяхното изпускане или неправилно използване. Най-добрите сайтове не могат да си го позволят!

Критериите са свободни и обширни, включват много неща в себе си, за да може всеки журиращ да е свободен в интерпретациите и разбиранията си при поставянето на оценка. Да, мненията са субективни и това е прекрасно! Точно затова е жури. Многото субективни оценки накрая дават възможност да се извлече обективната картина. Иначе можеше да се напишат алгоритми, които да оценяват автоматично – тогава нямаше да има смисъл от жури (в нашия сегмент сме 9 журиращи). Но сайтовете се правят от и за хора, за потребителите, затова човешкото мнение (особено това на специалисти и експерти в областите) е по-важно от алгоритмичното пресмятане. Отделно има и гласуване на публиката, за да се покаже как мисли по-широк кръг хора.

И четирите критерия имат много общо помежду си, понякога дори се създава усещането, че се припокриват заради множеството връзки, които има помежду им.

SEO

  • Семантична структура на сайта – дали и доколко сайтът е изграден логически коректно, дали и доколко включва подходящите и правилно дефинирани meta етикети, дали кодът на изходните страници е семантично правилен и подреден.
  • On-Page оптимизация – тук се включват всички неща, които правят сайта както лесен за ползване от потребтелите, така и удобен за индексиране от търсещите машини и роботи. Добре подбрани заглавия, коректно описани елементи и изображения — най-общо нещата, описани в страници от 15 до 20 вкл. на SEO Наръчника за начинаещи на Google (въпреки че целият наръчник е силно препоръчителен).

SMM

  • Съдържание – това включва качество и количество на съдържанието на сайта, както и обем и адекватност на съдържанията. Например дали се използват подходящите съдържания за целта (дали се използва обикновен текст вм. изображение, в което се съдържа текстът; възпроизвеждане на аудио или видео, в което акцентът е на аудиото, като за картина се използва едно или няколко изображения и пр.) Тук включваме и интегрирането на съдържания от външни системи и платформи – например външни системи за коментари, различни уиджети и пр. елементи от социалните медии, които показват външно, но релевантно съдържание. Най-общо чрез този критерий ще оценяваме качеството и количеството на показваното на страниците на сайта-участник съдържание.
  • Разпространение на вече наличното съдържание. С тази точка имаме предвид интегрирането на външни системи и платформи (например, ако е приложимо, social login, social signup или емисии от външни или собствени блогове, външни системи за коментари и дискусии, интегриране на социалните платформи и системи за по-лесно споделяне на съдържанието и пр.), чрез които съдържанието да достига до по-голям брой потребители (в идеалния случай – целева аудитория), както и използванитето на външни канали за разпространение на съдържанието – блогове, форуми, други социални медии и начините, по които е извършена интеграцията1. Най-общо – как изготвеното и налично вече съдържание от предходната точка достига до аудиторията и как тя взаимодейства с него.

Тъй като коментарите са изключени, а и за да не се изгубва нишката на предложения, идеи, критики и съвети, можете да коментирате подбраните критерии в блога на БГ Сайт.


Show 1 footnote

  1. голям плюс от мен ще бъде за сайтовете, които предлагат персонализирано преживяване на сайта (сайтът се променя в зависимост от потребителя и се настройва според неговите предпочитания – не само визуално, но и за съдържание)

One reply on “SEO/SMM критерии в БГ Сайт 2012”

Вашият коментар