Categories
Ежедневно

44

Loading

Представях си го по друг начин, искаше ми се да е по друг начин, но светът е такъв, какъвто е. Животът продължава, както и ние.

Пожелавам си тази година да не е толкова трудна като предходната.