Categories
Въпросник

Въпроси и отговори

Loading

Бяха зададени два въпроса, на които ще отговоря тук.

Спас Колев ме попита за старите ми приноси в Уикипедия. Отговорът е: Не, нямам пръст.

Борислав Борисов ми е задал два въпроса, на които ще отговоря накратко, но в съвсем скоро време ще има и малко по-обширен отговор в мова публикация.

За 1: Българоезичната Уикипедия се развива прилично, предвид броя на редакторите,които доброволно допринасят за развитието й. Забелязвам, че мнозина забравят каква е основната цел на Уикипедия – създаване на свободна енциклопедия. Забелязвам разни залитания в крайности, политики и пр. неща, които изместват редакторското внимание от енциклопедичното съдържание.

Колкото до 2: В момента особен интерес предизвикват у мен някои нецарски гробници от Първия преходен период и Средното царство на Египет, вероятно бих „прахосал“ част от парите в тази насока, тъй като за тях се знае малко, не са особено добре проучени и документирани и пр. Което, вероятно, е напук на всичките ти очаквания 😈 .

2 replies on “Въпроси и отговори”

Благодаря за отговорите.
Ще се радвам да напишеш повече и по двете теми, защото усещам, че имаш много какво да кажеш.:)

Благодаря за отговорите.
Ще се радвам да напишеш повече и по двете теми, защото усещам, че имаш много какво да кажеш.:)

Вашият коментар