Categories
Литература

Цитат

Loading

Докато препрочитах (за пореден път) „Бог-император на Дюн“ на Франк Хърбърт, един пасаж ми направи впечатление, та си го записах и му сложих отметка в книгата.

— Слабият ръководител съсредоточава вниманието си върху отчети и доклади, а не върху взимане на решения. Той иска всичко да бъде записано и потвърдено, за да може след това да го използва като обвинение на допуснатите от него грешки.
— А добрите администратори?
— Те разчитат на устните заповеди. Никога не лъжат за свършеното от тях, ако собствените им разпореждания са причинили проблеми, и се заобикалят с хора, способни да действат умно на базата именно на устни нареждания. Нерядко най-ценната информация са данните за нещо, завършило неуспешно. Обратно, лошите администратори крият своите грешки, докато стане прекалено късно за внасяне на корекции.

2 replies on “Цитат”

Прав е Франк Хърбърт, разбира се. Управлението е процес на общуване, умение да се убеждава чрез говорене. Извънредно малко са хората у нас, които владеят това изкуство – въобще в културата ни имаме тежки проблеми с ефикасното общуване.

Прав е Франк Хърбърт, разбира се. Управлението е процес на общуване, умение да се убеждава чрез говорене. Извънредно малко са хората у нас, които владеят това изкуство – въобще в културата ни имаме тежки проблеми с ефикасното общуване.

Вашият коментар