Различните хора

Дигиталните хора си купуват сайтове. Аналоговите – вестници. Жюстин беше писала преди време за мултимедийните хора. Има нещо сбъркано в модела – Пеевски би трябвало да е по-ориентиран и отворен към Интернет, като част от по-младото поколение и би следвало да знае, че традиционните медии вървят към залез. Но…