Театъра в Пазарджик през следващия сезон

Намеренията на театъра в Пазарджик за нов репертоар през следващия театрален сезон.