Categories
Хумор

Осем маймуни и фирмените правила

Loading

Шимпанзе

Слагат се осем маймуни в една стая. В средата на стаята се поставя стълба, която води към връзка банани, закачена на тавана.

Всеки път, когато някоя маймуна се опита да се качи по стълбата, всички маймуни се напръскват с леденостудена вода. Скоро която и маймуна да се опита да се качи, останалите маймуни я хващат и я набиват, защото не искат да бъдат пръскани с вода. След известно време никоя от маймуните не желае да се качва по стълбата.

От стаята се изважда една от маймуните и се вкарва друга. Като види бананите и стълбата, тя се опитва да се покатери. Останалите маймуни я хващат и я набиват, а новата маймуна не разбира защо. Въпреки това повече не опитва да се качи по стълбата.

От стаята се изважда втора маймуна и се заменя с нова. Новата също опитва да се качи по стълбата, но останалите я набиват. В боя се включва и новата, солидарна с всички останали маймуни (защото не бият нея), въпреки че не знае защо бие новата.

Една по една всички маймуни, вкарани първоначално, се изваждат и се заменят с нови. В стаята има осем нови маймуни. Нито една от тях не е била пръскана с леденостудена вода. Нито една от тях не се опитва да се качи по стълбата. Нито една от тях не знае защо, но бие всяка нова маймуна, която се опита да го направи.

Така се установяват фирмените правила.