Осем маймуни и фирмените правила

Слагат се осем маймуни в една стая. В средата на стаята се поставя стълба, която води към връзка банани, закачена на тавана. Всеки път, когато някоя маймуна се опита да се качи по стълбата, всички маймуни се напръскват с леденостудена вода. Скоро която и маймуна да се опита да се качи, останалите маймуни я хващат […]