Защо Facebook придобиха Glancee?

Мобилното приложение „Glancee“ беше интересно решение, защото премахваше необходимостта от ръчно отбелязване на местоположението (познато от Foursquare). Tо отвеждаше потребителя крачка напред и предлагаше възможност за откриване и срещане с нови и интересни хора наоколо. Приложението вече е недостъпно, а фирмата е вече собственост на Facebook, които ги придобиха (талант и софтуер) като опит за извличане на още по-голяма полза и осмисляне на mobile присъствието си. Докато приложението все още съществуваше, силно разчиташе на интеграция с Facebook, от където извличаше данни от графа за интереси (какво харесва всеки конкретен потребител), за да напасва интересите с хората наоколо и да прави разумни предложения чрез тях, съчетани с местоположението. Причината за придобиването не може да бъде извлечена ако не се познава предишното поведение на Facebook и ситуацията около фирмата. Основна цел на Facebook е да събира максимално много информация за потребителите и да я използва, за да им предлага по-добри преживявания (като в същото време я предоставя на бизнеса, за по-таргетирано достигане до клиентите им) . Когато Foursquare стартираха, Facebook осъзнаха, че това е ниша, от която нямат потребителски данни, а тя е достатъчно…

Повече…