Categories
PR

Алвин Тофлър и техниките му за манипулация

Loading

Алвин Тофлър е американски писател и футурист. Един от авторите на концепцията за „свръхиндустриалната цивилизация“. Известен е като изследовател и критик на общественото развитие.

„Първоначално властта е упражнявана чрез насилие, после – чрез богатство. Днес знанието е главното средство за нейната реализация. Със знанието можете да накарате другите да правят каквото искате като си вярват, че го искат сами.“

Така Тофлър разграничава 8 тактики на манипулация:

 1. Тактика на премълчаването

  При тази тактика, за да се избегне конфликт, информациите са твърде избирателни по отношение на съдържанието си. Характерни са „зеещите празнини“, предизвикани от желанието нещо да се премълчи, да се зачеркнат съществени или спорни позиции и факти в информацията.

 2. Тактика на общия лаф

  В този случай подробности, които могат да предизвикат недоволство, се заменят или замазват с високопарни изречения. Комюникетата са типичен образец, което обяснява защо езикът им е толкова сух и обтекаем.

 3. Тактика на игра с времето

  Най-често прилаганият подход при нея е да се забави изпращането на съобщението дотогава, докато стане твърде късно да се предприеме каквото и да е действие.

 4. Тактика на раздробяването

  Данни, информации и знание се подават на малки порции, в малки дози и в различно време, но никога събрани заедно и в едно. По този структурата на събитията се раздробява и става неясна за получателя.

 5. Тактика на заливането

  Когато някой се оплаква, че го държат в неведение или в информационен вакуум, хитрият играч го залива с огромно количество бумаги и информации, в които получателят потъва и не е в състояние да открие съществени факти.

 6. Тактика на димната завеса

  Фалшиви истории се пробутват във външни източници с намерението да бъдат приети и върнати в собствена територия.

 7. Тактика на голямата лъжа

  Тактика, развита до съвършенство от Йозеф Гьобелс – министър на пропагандата на Адолф Хитлер. Тази тактика се основава на идеята, че ако една лъжа е достатъчно голяма, на нея ще повярват с по-голяма готовност, отколкото на множество по-дребни лъжи.

 8. Тактика на преобръщането

  При тази тактика дадено послание се преобръща в неговата тотална противоположност.

Тази публикация се появява тук, защото и преди съм споделял за техниките на манипулация на Тофлър, но не открих къде и кога, както и устойчивите препратки към споделянията.