Categories
Хумор

Математика за маймуни

Loading

Мъж + Жена = 2 Маймуни, които живеят щастливо заедно! Как се стига до това заключение…

Loading

Стилян ми го прати на Skype. Take a minute to think about it.

A portrait of a monkey

Уравнение 1

1. Човек = яде + спи + работи + забавлява се
2. Маймуна = яде + спи
Следователно:
Човек = Маймуна + работи + забавлява се

Следователно:
Човек – забавления = Маймуна + работи
Извод 1: човек, който не се забавлява е подобен на маймуна, която работи.

Уравнение 2

1. Човек = яде + спи + изкарва пари
2. Маймуна = яде + спи
Следователно:
Човек = Маймуна + изкарва пари

Следователно:
Човек – изкарва пари = Маймуна
Извод 2: Човек, който не изкарва пари е подобен на маймуна.

Уравнение 3

1. Жена = яде + спи + харчи пари
2. Маймуна = яде + спи

Следователно:
Жена = Маймуна + харчи пари

Следователно:
Жена – харчи пари = Маймуна
Извод 3: Жена, която не харчи пари е подобна на маймуна.

Заключение

От уравнение 2 и 3 следва:
Мъж, който не изкарва пари = Жена, която не харчи пари
Т.Е. Мъжът изкарва пари, за да не стане Жената Маймуна
(Аксиома No.1)

И Жените харчат пари, за да не станат Мъжете Маймуни (Аксиома No.2)

И какво получаваме от това:

Мъж + Жена = Маймуна + изкарва пари + Маймуна + харчи пари
Следователно, изхождайки от Аксиома No.1 и Аксиома No.2, може да се заключи че:

Мъж + Жена = 2 Маймуни, които живеят щастливо заедно!

Вашият коментар