Categories
Софтуер

Exif

Loading

От началото на декември активно се занимавам с превода на български език на софтуера, който задвижва УикипедияMediaWiki. Бая неща бяха добавени в кода и седяха непреведени от последното обновяване на Борислав. Сега, обаче, съвсем на финалната права, останаха няколко системни съобщения, които и понятие си нямам как биха могли да се преведат. Няколкото уикипедианци, които също се включиха в превода, също нямат предложения и източници.

Низовете са свързани с цифровата фотография. Ако някой знае как се превеждат някои от тях (в получер), да се обажда – бирата е от мен. В курсив са посочени имената на съобщенията, ако на някой евентуално могат да му свършат работа.

 1. exif-photometricinterpretationPixel composition
 2. exif-samplesperpixelNumber of components
 3. exif-ycbcrsubsamplingSubsampling ratio of Y to C
 4. exif-ycbcrpositioningY and C positioning
 5. exif-resolutionunitUnit of X and Y resolution
 6. exif-stripoffsetsImage data location
 7. exif-rowsperstripNumber of rows per strip
 8. exif-stripbytecountsBytes per compressed strip
 9. exif-jpeginterchangeformatOffset to JPEG SOI
 10. exif-jpeginterchangeformatlengthBytes of JPEG data
 11. exif-primarychromaticitiesChromaticities of primarities
 12. exif-referenceblackwhitePair of black and white reference values
 13. exif-datetimedigitizedDate and time of digitizing
 14. exif-subsectimeDateTime subseconds
 15. exif-subsectimeoriginalDateTimeOriginal subseconds
 16. exif-subsectimedigitizedDateTimeDigitized subseconds
 17. exif-oecfOptoelectronic conversion factor
 18. exif-maxaperturevalueMaximum land aperture
 19. exif-subjectareaSubject area
 20. exif-subjectlocationSubject location
 21. exif-scenecapturetypeScene capture type
 22. exif-gaincontrolScene control
 23. exif-subjectdistancerangeSubject distance range
 24. exif-gpsversionidGPS tag version
 25. exif-gpssatellitesSatellites used for measurement
 26. exif-gpsstatusReceiver status
 27. exif-gpstrackrefReference for direction of movement
 28. exif-gpsimgdirectionrefReference for direction of image
 29. exif-gpsimgdirectionDirection of image
 30. exif-gpsmapdatumGeodetic survey data used
 31. exif-gpsdestlatituderefReference for latitude of destination
 32. exif-gpsdestlatitudeLatitude destination
 33. exif-gpsdestlongituderefReference for longitude of destination
 34. exif-gpsdestlongitudeLongitude of destination
 35. exif-gpsdestbearingrefReference for bearing of destination
 36. exif-gpsdestbearingBearing of destination
 37. exif-gpsdestdistancerefReference for distance to destination
 38. exif-gpsdestdistanceDistance to destination
 39. exif-gpsprocessingmethodName of GPS processing method
 40. exif-gpsareainformationName of GPS area
 41. exif-exposureprogram-5Creative program (biased toward depth of field)
 42. exif-exposureprogram-6Action program (biased toward fast shutter speed)
 43. exif-meteringmode-0Unknown
 44. exif-meteringmode-1Average
 45. exif-meteringmode-2CenterWeightedAverage
 46. exif-meteringmode-3Spot
 47. exif-meteringmode-4MultiSpot
 48. exif-meteringmode-5Pattern
 49. exif-meteringmode-6Partial
 50. exif-meteringmode-255Other
 51. exif-lightsource-12Daylight fluorescent (D 5700 – 7100K)
 52. exif-lightsource-13Day white fluorescent (N 4600 – 5400K)
 53. exif-lightsource-14Cool white fluorescent (W 3900 – 4500K)
 54. exif-lightsource-15White fluorescent (WW 3200 – 3700K)
 55. exif-lightsource-17Standard light A
 56. exif-lightsource-18Standard light B
 57. exif-lightsource-19Standard light C
 58. exif-sensingmethod-1Undefined
 59. exif-sensingmethod-2One-chip color area sensor
 60. exif-sensingmethod-3Two-chip color area sensor
 61. exif-sensingmethod-4Three-chip color area sensor
 62. exif-sensingmethod-5Color sequential area sensor
 63. exif-sensingmethod-7Trilinear sensor
 64. exif-sensingmethod-8Color sequential linear sensor
 65. exif-scenetype-1A directly photographed image
 66. exif-exposuremode-2Auto bracket
 67. exif-gpsstatus-aMeasurement in progress
 68. exif-gpsstatus-vMeasurement interoperability
 69. exif-gpsmeasuremode-22-dimensional measurement
 70. exif-gpsmeasuremode-33-dimensional measurement

Тъй като все пак става въпрос и за Уикипедия, повече от прекрасно би било, ако могат да се посочат авторитетни източници за съответния превод.

Вашият коментар