Categories
Социални медии и мрежи

Премахване на поканите за игри от Facebook

Loading

Facebook logo

Има много хора, които използват Facebook като място, в което да играят игри.
Има много хора, които ненавиждат тази възможност.

В повечето случаи игрите са проектирани да са максимално социални и прогресът в тях изисква каненето на все повече и повече приятели да се присъединят и играя или да извършват едно или друго действие в тях. Мнозина намират това за много досадно. П

Няма лесен начин за справяне с игрите, няма вариант, в който накуп да бъдат блокирани всички. Ако приятелите ви не ви изпращат непрекъснато покани за игрите, които играят, почистването на потока чрез Вариант 1 е по-удобен и бърз. В случай, че получавате и покани, вариант 2 е значително по-ефективен.

Вариант 1: Почистване на потока с новини от игрите, които играят приятели

Facebook често показва прогреса на приятелите ви в игрите, които играят, в основния ви поток. Целта? Да се включите и вие.

Сигурно сте виждали в потока си споделяния, подобни на това:

game storie

Такива истории могат да бъдат премахнати лесно.

  • Посочвате историята, която ви дразни, за да се покаже възможността за донастройване. Ето така:
  • Щраквате върху стрелкичката в ъгъла, за да се отвори падащото меню, което изглежда така:
  • Ако не желаете да виждате какви игри играе този приятел, можете да се отпишете от историите за игри, които споделя:
  • Ако само конкретната игра ви дразни и искате да скриете само нея от потока си, можете да го направите:
  • Това е. Повтаряте упражнението всеки път, когато видите неща, които не ви интересуват. По веднъж за всеки играещ игри приятел.

Вариант 2: Премахване и блокиране на игри, отказване на покани

Игрите и поканите за тях се складират в отделна подстраница на Facebook. Достъп до нея има и от лявата лента – избирате:

Тук са всички получени покани за нови игри и за игрите, които (евентуално) играте. Поканите за нови игри изглеждат горе-долу така:

При посочване с мишката, в горния десен ъгъл се показва малък знак х, чрез който може да се откаже поканата.

Избирате да блокирате играта и това ви предпазва от всички следващи покани за нея, както и от необходимостта да правите по-горното упражнение (но ако приятелите ви започнат да играят нова игра, трябва да блокирате и нея, в противен случай споделянията от нея ще са в потока ви.).

Правите това за всички игри, които играят приятелите ви (можете да следите за това на тази страница) и си ползвате Facebook по начина, по който искате.