За сайта

Loading

Diary of a Gregg

Blogodat (Блогодат) старира през 2003, като изцяло личен блог и с името „Дневникът на един Gregg“. С годините претърпя много метаморфози както откъм съдържание, така и откъм име. Днес той е личният и кариерен сайт и блог на Димитър Цонев. Сайтът е мястото за споделяне на мнения за всичко, свързано с дигиталното и социалнто битие, но също и за култура и изкуство.

Целта на сайта е да събира на едно място личното мнение как фирми и хора могат да се възползват от дигиталната среда и как тя променя начина на мислене и стратегията им.

Поверителност на личните данни

Този сайт събира лични данни. Посещенията на потребителите и тяхното поведение на сайта се записват за статистически цели в Google Analytics. Никакви други лични данни, освен IP адресът, не се записват умишлено от сайта. Блогодат не приема оставянето на коментари под публикациите и страниците, но приветства коментирането и споделянето им в социалните медии – там настоящата политика за поверителност не важи и се прилага политиката за поверителност на съответния избран канал.

Декларация

Всички публикации в „Блогодат“ съдържат само и единствено личното мнение на автора по темите. Написаното не е задължително да представя гледната точка на фирмата/фирмите, за които работя и/или съм работил, нито на техните клиенти, и мнението ми не обвързва тези фирми по никакъв начин с него. Полагам усилие да бъдат оповестени на видно място всички потенциални конфликти на интереси, които могат да възникват. В това число спадат текущи клиенти и конкуренти или фирми, с които съм свързан по един или друг начин. Ако съм работил с някоя фирма или организация, за която се споменава, това ще бъде оповестявано, ако е релевантно.