Categories
Интернет

BGsite 2012. Защо гласувахте неправилно?

Loading

Миналата година, докато бях член на журито на БГсайт, доста мислих как да подходя към оценяването на сайтовете. Имах някакви общи неща, които очаквах да видя в сайтовете, но за всяка категория в общи линии различни фактори натежаваха за оценката ми. Тогава ми се струваше удачно, че за всяка категория трябва да избера по един (или два, или повече, ако има) фаворит, който най-добре се вписва в категорията и представите ми за типа оценяван сайт. Той (или те) получават най-високата оценка, а останалите участници от категорията сравнявах с него и намалявах оценката за неща, които липсват или са реализирани неправилно, недобре или лошо.

Тогава този начин на оценяване ми се струваше удачен и го използвах за много от категориите. Да, мнението ми е по-крайно и порязах доста сайтове, защото бяха избрали да участват и да се състезават в неправилна/неподходяща за тях категория. Не дисквалифицирах никой (а може би трябваше), но намалявах оценката за това. Сега съм на категорично мнение че или организаторът трябва да прилага някакво първично филтриране/сортиране или журито да е зло и да не толерира подобни неща да се случват. Ако не можеш да дефинираш в коя категория сайтът ти е най-силен и каква е неговата мисия – за конкурса ли си изобщо?!

След приключване на гласуването миналата година, на срещата на журито, а и в една затворена група споделих начина ми на гласуване и с изненада установих, че много журиращи също са оценявали по този начин. Тази година не съм в журито, но доста мислих за процесите около конкурса и мнението ми за оценяването на сайтовете се промени. Драстично.

Сега мисля, че е грешно да се оценява по този начин. Ограничаващо.

Конкурсът, независимо от подзаглавието му (което всяка година е различно и в общи линии е несвързано с участниците), е за най-добрите български сайтове. Ясно е, че по една или друга причина, не могат да участват ВСИЧКИ български сайтове и журито трябва да избере най-добрите измежду престрашилите се участници. Но оценяването по описания по-горе начин е неправилен, защото лидерът в съответната категория не е задължително да е перфектният сайт. Много често не е, много често е доста далеч от представата на журиращия за начина, по който трябва да изглежда и/или функционира такъв сайт. Тогава защо да получи висока оценка?

Целта на БГсайт, като конкурс, е да помогне да се видят тенденциите в развитието на българския уеб и дигитален пазар. Да се види какво е мнението на експертите за едни или други практики и как те се приемат от публиката. Затова има и гласуване на публиката. Ограничаването на оценките само и единствено спрямо текущите участници, е ограничаващо. Защото ако вземем за пример несъществуващата тази година категория „социални мрежи“, то лидерът-участник в нея НЕ трябва да получава максималната оценка. Защото максималната оценка е за друга вече съществуваща социална мрежа (за добро или лошо) – Facebook. Или за несъществуващ, имагинерен сайт, който в представите на журиращия би преборил Facebook на глобално ниво (или на локално, като приобщи под шапката си не просто критична маса български потребители, а сериозен процент от населението на страната).

Българският уеб не е изолиран и не съществува във вакуум и трябва да се отчитат външните тенденции, които несъмнено му оказват сериозно влияние. И по-ценното е, по мое мнение, да се знае, че въпросната посредствена социална мрежа е взела наградата не защото е най-великата и супер-дупер или най-добре реализираната, а защото по регламент само участниците могат да я спечелят. Важно е да се види и как се представя победителят в сравнение с външни на конкурса сайтове, при това не задължително български. Важно е да се види и мнението на журиращите и представите им за съответните категории. Защото не са случайни хора, а хората с усет към дигиталния свят и трезва представа за случващото се. Единствено когато всички тези неща бъдат видими, а оценките са реалистични, вместо идеализирани, има реална полза от конкурса и журирането ще е успешно.

Възможно е да не съм прав. Възможно е истината да е някъде другаде. Отварям коментарите под тази публикация, за да видя и други мнения и те да са на едно място. Въпреки че би ми било интересно и любопитно ако се започнат дискусии на много и различни места и да се обсъжда как гласуването може да бъде подобрено по начин, който да дава полза както на конкурса, така и на участниците, а и на всички наблюдаващи процеса и които по един или друг начин са свързани с уеб.

Leave a Reply