Нови технологии в Уикия

На 29 март беше създадено ново уики на български език в Уикия — Богомил Шопов е поискал създаването на уики „Нови технологии„. Планираните основни теми, които ще се оформят съдържанието, са „социални мрежи, методи за анализ на мрежите, Интернет от неща, анализ на модели на поведение, уеб-реклама, блогове и всичко, което завършва на 2.0 и […]