Categories
PR

5 основни форми на убеждаване

Loading

убеждаване

  1. Привличане и задържане на вниманието – предизвикване на интерес чрез разпространение на информация;
  2. създаване на взаимоотношения – идентифициране на субекта и обекта на комуникация;
  3. възбуждане на отношение – предизвикване на емоционална реакция, възприемане на силните мотиви;
  4. пораждане на доверие – откликване на съобщенията;
  5. включване и действие – предизвикване на реакция, следване модел на поведение.