Тема за размисъл

Статия в „Дневник“ вчера ме наведе на следната мисъл. Като са в чужбина, всички са българи и се възползват от всички предимства на това. Като ги върнат в България, изведнъж стават роми, турци, чергари, мамалигари, византийци и пр. и са малцинство, ощетени, с незачетени права… Защо? И до кога така?