Честит рожден ден, един Gregg!

32. Това е числото, на което се закова персоналният житейски брояч на Gregg. Тук би следвало да има пожелание, обаче няма. То ще бъде предадено лично1. Честит рожден ден, Gregg! —Valac