Премахване на поканите за игри от Facebook

Има много хора, които използват Facebook като място, в което да играят игри. Има много хора, които ненавиждат тази възможност. В повечето случаи игрите са проектирани да са максимално социални и прогресът в тях изисква каненето на все повече и повече приятели да се присъединят и играя или да извършват едно или друго действие в […]