Премахване на поканите за игри от Facebook

Има много хора, които използват Facebook като място, в което да играят игри. Има много хора, които ненавиждат тази възможност. В повечето случаи игрите са проектирани да са максимално социални и прогресът в тях изисква каненето на все повече и повече приятели да се присъединят и играя или да извършват едно или друго действие в тях. Мнозина намират това за много досадно. П Няма лесен начин за справяне с игрите, няма вариант, в който накуп да бъдат блокирани всички. Ако приятелите ви не ви изпращат непрекъснато покани за игрите, които играят, почистването на потока чрез Вариант 1 е по-удобен и бърз. В случай, че получавате и покани, вариант 2 е значително по-ефективен. Вариант 1: Почистване на потока с новини от игрите, които играят приятели Facebook често показва прогреса на приятелите ви в игрите, които играят, в основния ви поток. Целта? Да се включите и вие. Сигурно сте виждали в потока си споделяния, подобни на това: Такива истории могат да бъдат премахнати лесно. Посочвате историята, която ви дразни, за да се покаже възможността за донастройване. Ето така: Щраквате върху стрелкичката в ъгъла, за…

Повече…