Състояние на блогосферата (2011)

Всяка година Technorati публикуват своя анализ за състоянието на световната блогосфера и промените, които са настъпили през изминалата година, както и някои тенденции, които се наблюдават.

Ето го тазгодишния (на английски), разделен на 3 части + въведение и методология:

Интересно и полезно четиво е, макар и силно обобщено и да посочва нещата глобално. За съжаление не разполагаме с наш инструмент, който да предлага възможност за проследяване на нещата на местно ниво. TopBlogLog е неадекватен като услуга1, а и едва ли би могъл да събира и предоставя необходимите данни, за да се направи такова обстойно проучване и анализиране. Отделно, че от доста време сякаш изглежда умрял откъм развитие и подобрения, а и е по-скоро инженерен проект, наблягащ на технологията отколкото социален.

А един такъв анализ би помогнал много на всички, които се интересуват от темата, а ако се разшири малко, може да бъде безценен помощник на бизнесите, които в последно време ухажват блогърите за какви ли не дивотии, предлагайки им (на бизнесите) възможност да изберат най-подходящите им блогъри, които вероятно биха били най-ефективни в кампаниите им2.

Алтернативи? Идеи? Предложения?


Show 2 footnotes

  1. моят блог присъства 2 пъти там (?!)
  2. Стига, разбира се, бизнесът да подозира що е то blogger relations и по какъв начин това се отличава от public relations.