Как се пишат новини в Пловдив24 и Бургас24


(click за доволно голяма версия в Picasa)

Интересно къде другаде имат челюсти хората, които пишат дивотии в plovdiv24 😈

източник

В същото време в бургаския екип са като на литературен кръжок, не в електронна медиа. Ей ги на какво са измъдрили:


(click за доволно голяма версия в Picasa)

И пунктуацията сякаш им куца… както и премятането на букви (Слънечв бряг). Редактор?