Oh yeah – Hell No! live (21.04.2007)

Жесток купон се получи… всъщност шегите и закачките започнаха от късния следобед, докато седяхме с „оркестъра“ в ресторантчето на Петното (т. нар. Малък двор), и не престанаха през цялата вечер. Много народ, много викане, много песни, много яко, от всичко по много – това са Hell No!. Уникални.