Categories
Ежедневно

Наблюдаваш ли внимателно?

The Prestige

Всеки магически трик се състои от три части или стъпки.

Първата част се нарича „залог„.
Магьосникът показва нещо обикновено. Тесте карти, птица или човек. Представя ви дадения обект. Възможно е да ви накара да го поогледате, за да видите че е действително реален, неподправен, истински.

Но, разбира се, вероятно не е така.

Втората част се нарича „обрат„. Магьосникът взима обикновеното и прави с него нещо необикновено. Сега вие търсите тайната, но няма да я откриете, защото, естествено, Вие всъщност не гледате.

Не искате да знаете.
Искате да бъдете…заблудени.

Но все още няма да ръкопляскате, защото да накараш нещо да изчезне не е достатъчно. Трябва да го върнеш обратно. Затова всеки трик има и трета стъпка. Най-трудната. Тази която наричаме…

…“престиж.“

Очевидно не сте ме гледали особено внимателно 😈 .

Вашият коментар