Categories
Уеб стратегия

Внимавайте какво си пожелавате… и защо да не правите като eMag

Loading

От едно известно време потокът ми със споделяния от приятели във Facebook е изпълнен със следното споделяне:

споделяне от eMag

Ясно е, иде реч за игра, организирана от някой бранд с цел краткосрочно и бързо набиране на потребителска маса. Лошо няма, поне е нещо реално, а не простотия като „Виж кой ти гледа профила“. Или поне нямаше, докато не погледнах по-обстойно за какво иде реч.

Ясно е, че за регистрация е необходимо да се предоставят лични и чувствителни данни. В идеалния случай – верни, за да може в случай на спечелване, да може да се получи и наградата. Попълват се данните и се поставя задължителната отметка „Съгласен съм с регламента на конкурса“. Не си направихте труда да прочетете регламента, нали? Грешка!

Регламентът на конкурса е услужливо скрит в PDF файл, за да може прочитането му да е затруднено, защото прочитането му изисква наличието на инсталиран допълнителен софтуер.

Ето две неща, които сте пропуснали (или ще пропуснете):

9. ТАКСИ И ДАНЪЦИ
[…]
9.2.Организаторът не носи отговорност за плащането на други такси, данъци, финансови задължения, свързани с предложената награда, като всички те са за сметка на Победителя, съгласно данъчното законодателство, приложимо в Румъния.

Забележка: Получерът е от мен.

Познавате ли данъчното законодателство на Румъния?! Ако спечелите – проверете дали не дължите нещо на някого там.

13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
13.1. Участието в тази Кампания потвърждава безусловно съгласие от страна на всеки участник личните му данни да могат да бъдат разкрити публично и да бъдат използвани от Организатора за рекламни цели, неограничено териториално и/или времево и чрез използването на който и да е начин за промотиране (напр. Интернет, улично афиширане и т.н.).

Забележка: Получерът е от мен.

Накратко: Давате безусловно съгласие личните ви данни да бъдат разкрити публично и да бъдат използвани неограничено териториално и/или времево.

Дали сте съгласие името, телефонът ви и ваша снимка да бъдат отпечатани на билборд. Въображението ми рисува картини на доста интересни употреби, които, забележете, могат да се случват неограничено териториално и/или времево. Изтъргували сте личните си данни… дори и не срещу една близалка. Дори сте ги предоставили, за да бъдат направени публични!

Плашещото както в случая с близалката, така и тук е, че има толкова много хора, които, поблазнени от спечелването на някаква награда, въпреки целия минимален шанс, са готови едва ли не на всичко…

Защо така не се прави?

Пределно ясно е, че провеждането на игри, състезания, конкурси и промоции има за цел окуражаване на краткосрочна потребителска ангажираност и взаимоотношения. Така не може да се спечелят лоялни клиенти и потребители, просто не става – те трябва да опитат услугата и на пълната цена/в пълния ѝ размер, без промоция и извън игра, за да могат да оценят истинската стойност и да преценят дали да се доверят или не.

Вероятността конкретният организатор да злоупотреби с личните данни и да ги направи публични, е малка, дори предполагам че няма да се случи (изхождайки от презумпцията за добронамереност). Въпросът е – ако той няма това за цел, защо такава излишна клауза въобще е налична!? Ако пък все пак има, защо не е достатъчно прозрачен и открит, за да посочи планираните употреби?

Отдавна сме свидетели и на шашмите с Общи условия, Условия за ползване, Политики на поверителност и пр. Виждали сме какви ли не неща – нечетим или трудночетим шрифт или размер (вече и файл!), познатата на журналистите „тактика на заливането“, в която се изсипва толкова много информация, че читателите да се откажат да я получат заради обема…

Доверието се изгражда трудно и изисква време, а се загубва за секунди. За нестартирал бизнес това може да се окаже пагубно. А от открития и честен диалог могат единствено да спечелят всички – и фирмата, и щастливите ѝ клиенти. И преди да седнете да ми обяснявате, че „така правят всички“, по-добре се замислете „защо искате да сте посредствени? Защо искте да приличате на другите?“, вместо да изпъкнете пред тях, да сте по-забележими, различни, новатори, креативни, по-добри, по-успешни, открити и честни с клиентите си?


Извън темата за играта, но свързано с личните данни: вижте как Facebook използват промени в дизайна, за да променят начина, по който потребителите взимат решения, свързани с личните им данни. Това са практики, повечето от които не са нови, но трябва да познавате доста добре нагласите на потребителите си, за да могат да работят във ваша полза.

Вашият коментар