Categories
Въпросник

По кой път бихте поели оттук?

Loading

По-долу описвам интересна тема за размисъл и коментари, по която водихме ожесточени спорове с колеги през последните няколко дни. Спорове, довели до пренасянето на кофи вода и аргументи в подкрепа и обоорване и на двете страни, но в крайна сметка резултатът сякаш остана равен, без да бъде наклонена везната в коя да е от двете посоки. Очевидно е нещо, което трябва да привлече някаква по-широка дискусия и различни мнения (и аргументи), затова я публикувам и тук.

Във все повече блогове и сайтове, по един или друг повод и с различни цели, освен основното съдържание, се предлагат и препратки към предишна и следваща публикация/статия. Проблемът: къде трябва да сочат тези препратки – към предишна/следваща статия от категорията/темата, в която е публикувана вече отворената статия или към предишна/следваща статия от целия сайт, независимо от темата, публикувана преди или след настоящата статия?

Забележка: случаят е валиден и приложим само за сайтове, в които съдържанието е структурирано в много и различни теми и категории.

Ето два примера, които демонстрират нагледно „проблема“:

В този сайт, на страницата на всяка една публикация има, с цел експеримент и опит за изследване на потребителските очаквания и навици, и двата вида препратки, водещи към предишна/следваща публикация – било то към тези от същата категория или общо от целия сайт. За пример посочих тази публикация, но може да се ползва и всяка друга – в тях, в началото, до заглавието, се кипрят препратки „← Previous“ и „Next →“, които сочат респективно към предишната или следващата публикация в блога, като цяло, от гледна точка на времето, в което е публикувана отворената публикация, докато в дъното на страницата са разположени препратките (умишлено с различен облик и текст, както и допълнителен реквизит като заглавие, дата и миникартинка) „« Previous Story“ и „Next Story »“, които отвеждат до съответните страници в рамките на категорията.

В сайта The Daily Beast в края на всяка статия (ето пример) също има препратки към предишна и следваща публикации, но само в рамките на категорията (в случая – Свят, World).

Въпросът е Къде очаквате да ви заведат тези препратки (ако не е изрично посочено), към коя предишна или следваща публикация и защо? Ясно е, че „зависи“, интересното е от какво и при какви случаи бихте избрали да показвате или ползвате, като потребители, едните пред другите възможности? Мнения и коментари можете да споделяте във Facebook, в Tumblr (на английски), в Google+, като коментар под тази публикация или на всички други места, на които ви хрумне и се чувствате комфортно да споделяте и изразявате мнения и позиции.