Светът е сцена…

„Светът е сцена и всички в него сме артисти“ – тези думи се цитират често, особено около 27 март, денят на театъра. Те се приписват на Шекспир. Малцина всъщност знаят, че всъщност те не са изречени директно от него, а са думи на негови герои. Срещат се (поне) два пъти в пиесите: По-известното и придобило популярност е споменаването във II действие, 7 сцена на „Както ви харесва“, изречено от Жак: „Да, този свят е сцена, където всички хора са актьори и всеки има миг, във който трябва да влезе и излезе; и играе различни роли, тъй като животът е в седем действия:…“ а второто е в I действие, 1 сцена на „Венецианският търговец“. Там Антонио казва: „Светът за мен е туй, което е, любезни Грациано: просто сцена, върху която всеки има роля. На мен се падна тъжна.“ Удобен момент да прочетете и двете пиеси.

Повече…

Крал Лир

Знам. Гледах. Пиесата. Още помня. Чакам. Хубаво, но вероятно малко истерично. За Лир е разбираемо и донякъде – оправдано, но за другите – не знам. Аплауз за Стефан Попов (Глостър) и Ивана Папазова (шута). И за страхотните костюми (Ирина Кружилина). И за сценографията (на Огняна Серафимова), която в един момент се оказа стълба на Пенроуз. И за отекващата музика на Петър Дундаков. Толкоз.

Повече…

Anonymous, филмът

Не съм почитател на историческите драми, още по-малко пък на псевдоисторическите. Когато комбинацията е псевдоистоическа драма и история на Англия, това още по-малко ме привлича към екрана. Признавам си, трудно ми е да ги следя кой на какво е граф, кой какви игри е въртял, какви интриги е плел, за да се домогва до трона, кой след кой крал следва и с какво се слави. Елизабетинската епоха ми е мътна, макар и не толкова, колкото други периоди. Малко ми идва сложно следенето на всичките графове, крале… игрите им за домогване до трона или за влияние, наследства и пр. Точно през този период на разцвет на литературата твори Шекспир. На него вече съм фен, макар да не харесвам всичките му пиеси. Вероятно това е причината Шекспировият въпрос да ми е интересен и да поддържам Оксфордската теория за авторството му (на английски). Ето 10 причини, на английски, поради които Роланд Емерих смята, че Шекспир не е автор на творбите си: Анонимен Скоро гледах Ричард III на варненския театър, та спомените ми от времето са още силни, пресни. Не си спомням как филмът Anonymous достигна…

Повече…