5 основни форми на убеждаване

Привличане и задържане на вниманието – предизвикване на интерес чрез разпространение на информация; създаване на взаимоотношения – идентифициране на субекта и обекта на комуникация; възбуждане на отношение – предизвикване на емоционална реакция, възприемане на силните мотиви; пораждане на доверие – откликване на съобщенията; включване и действие – предизвикване на реакция, следване модел на поведение.