Отговорността на брандовете за служителите

Снощи зададох един въпрос във Facebook: Трябва ли брандовете да бъдат отговорни (и да носят отговорност) за личните споделяния на техните служители? дадох два възможни отговора: Не — личните споделяния на служителите нямат нищо общо с работодателя/бранда Да — брандовете трябва да бъдат отговорни за типа хора, които наемат Разбира се, очаквах повечето от реакциите/отговорите да бъдат „Не“ (7 от 10 отговорили досега), защото това е на пръв поглед логичното. Както Дончо коментира, „Това може би е мечтата на перфектният Оруелски началник, но слава Богу, на практика е напълно неосъществимо!“ Реалността днес, за съжаление, е различна. Потребителите мислят по по-различен начин. Те не виждат разделението лично споделяне/споделяне от името на бранда. Когато служител сподели нещо в социалния уеб, то се възприема като част от посланието на бранда и независимо дали се харесва или не, то може да окаже влияние на личната преценка на потребителя за бранда. Разделение лично споделяне/споделяне от името на бранда би било чудено, иделно, но на този етап неприложимо от гледна точка на масовия потребител. Пример: Спомняте ли си случаят с „пръдването“ при откриването на IKEA в България? Коментарът…

Повече…

Въпросник: Социалните брандове и потребителските очаквания

По-долу е включена анкета за състоянието на социалните брандове и потребителските очаквания. В случай, че не я виждате, можете да я попълните и на страницата в Google Docs. Анкетата е анонимна, а резултатите от нея ще помогнат да се види картината на случващото се в България със социалните брандове и какви са потребителските очаквания за тях. Резултатите, както и анализът им, ще бъдат публикувани тук, в този сайт. Loading…

Повече…