Отговорността на брандовете за служителите

Снощи зададох един въпрос във Facebook: Трябва ли брандовете да бъдат отговорни (и да носят отговорност) за личните споделяния на техните служители? дадох два възможни отговора: Не — личните споделяния на служителите нямат нищо общо с работодателя/бранда Да — брандовете трябва да бъдат отговорни за типа хора, които наемат Разбира се, очаквах повечето от реакциите/отговорите да бъдат „Не“ (7 от 10 отговорили досега), защото това е на пръв поглед логичното. Както Дончо коментира, „Това може би е мечтата на перфектният Оруелски началник, но слава Богу, на практика е напълно неосъществимо!“ Реалността днес, за съжаление, е различна. Потребителите мислят по по-различен начин. Те не виждат разделението лично споделяне/споделяне от името на бранда. Когато служител сподели нещо в социалния уеб, то се възприема като част от посланието на бранда и независимо дали се харесва или не, то може да окаже влияние на личната преценка на потребителя за бранда. Разделение лично споделяне/споделяне от името на бранда би било чудено, иделно, но на този етап неприложимо от гледна точка на масовия потребител. Пример: Спомняте ли си случаят с „пръдването“ при откриването на IKEA в България? Коментарът…

Повече…

Социални медии: Краят.

Идва ли краят на социалните медии? Краткият отговор е Не (краткосрочно), но същевременно и Да (дългосрочно). Онлайн потребителите не обичат новостите, не са съвсем склонни да експериментират с нови неща. Те се чувстват на сигурно място в зоната си на комфорт и рядко излизат извън нея. Те са някак старомодни, традиционни, предсказуеми. Рядко се замислят в детайли над това, което им се казва или прочитат и не разглеждат казаното/написаното от различни ъгли. Рядко, за да не напиша никога, актуализират представите си и дефинициите, които са си изградили за нещата, за инструментите, които използват. Това основно се дължи на факта, че твърде многото и различни дефиниции, които съхраняваме. Трудно е, почти непосилно, всички те да бъдат редовно актуализирани, особено ако потребителят няма склонност към експерименти и откриване на неподозирани аспекти. Да вземем блоговете, например. Те са един от първите компоненти на WEB 2.0 средата. На 6 ноември в блога си „Шест пиксела на разделението“ Мич Джоуел попита „Какво е блог?“ и посочи неблогове, които съдържат елементи на блоговете, както и блогове, които не съдържат някои от функционалностите. Преди повече време и аз имах…

Повече…