Seesmic

По-наблюдателните от хората, с които сме приятели във Facebook или ме следват в Twitter, Google Buzz, вероятно са обърнали внимание, че публикувам всичко през Seesmic Desktop 2. Във Facebook се показва и умалена версия на горното лого – , която издава софтуера, който използвам. Какво е Seesmic? Seesmic е начинаеща фирма със седалище в Сан […]