Кризата за и в социалния свят

Има една теория, според която целият социален бум, на който сме свидетели в последно време, се дължи на световната икономическа криза. Twitter стартира през 2006, а Facebook става общодостъпен през 2007 – времето, в което кризата набира сила, безработицата се увеличава, съкращават се работни места. Все повече хора имат повече време, което да отделят на социалните медии и това довежда до техния успех, разцвет и отлично приемане и стремглаво развитие. Днес вече възстановяващата се икономика ангажира все повече хора, което намалява драстично времето, което хората отделят да прекарват в социални мрежи. Според Роб Франкел това е реален фактор, на който никой не обръща внимание. Възможно е и да е така. По-интересно за мен е не защо социалните медии са имали разцвет, а какво е бъдещото им развитие, как ще се развиват и променят. Да, потребителите имат все по-малко време (на LeWeb’2011 Джордж Колони от Форестър каза, че светът е достигнал до своето социално насищане… „social is running out of hours (and people)“). Времето на потребителите е крайно и независимо дали заради (края на) рецесията или заради друга причина (напр. непрекъснато нарастващият брой…

Повече…