Осем маймуни и фирмените правила

Слагат се осем маймуни в една стая. В средата на стаята се поставя стълба, която води към връзка банани, закачена на тавана. Всеки път, когато някоя маймуна се опита да се качи по стълбата, всички маймуни се напръскват с леденостудена вода. Скоро която и маймуна да се опита да се качи, останалите маймуни я хващат и я набиват, защото не искат да бъдат пръскани с вода. След известно време никоя от маймуните не желае да се качва по стълбата. От стаята се изважда една от маймуните и се вкарва друга. Като види бананите и стълбата, тя се опитва да се покатери. Останалите маймуни я хващат и я набиват, а новата маймуна не разбира защо. Въпреки това повече не опитва да се качи по стълбата. От стаята се изважда втора маймуна и се заменя с нова. Новата също опитва да се качи по стълбата, но останалите я набиват. В боя се включва и новата, солидарна с всички останали маймуни (защото не бият нея), въпреки че не знае защо бие новата. Една по една всички маймуни, вкарани първоначално, се изваждат и се заменят с…

Повече…