Уеб:Предефиниране

Подзаглавието на БГ Сайт, конкурсът за най-добър български сайт тази година е „Без граници“, което само по себе си е доста провокативно като заглавие. Още по-интересно е подзаглавието на уеб семинара, който традиционно съпътства конкурса – „Уеб:Предефиниране“. Уеб е стар, много от нещата в него вече са загубили първоначалния си смисъл и значение. Ето ви […]