В „Сълза и смях“ през следващия сезон

Намеренията на Сълзата за нов репертоар през следващия сезон.