abv.bg не получават писма

Сутринта ми трябваше някакъв контакт с abv.bg; трябваше да се свържа с тях за един проект, по който работим. На сайта им има препратка „пишете ни“ и се възползвах от нея. Чинно си попълних формуляра, написах си въпроса, който имах, и го изпратих. Минута по-късно ме чакаше писмо. Оказа се автоматично генерирано – беше от […]