Петък 13-ти

Петък 13

Казано е: Ако 13 души седнат на една маса, всички ще умрат до една година. В много градове няма 13-та улица или 13-то авеню. Много сгради нямат 13-ти етаж. Ако името ти има 13 букви, носиш късмета на дявола.

Моят блог, обаче, има 13 публикация. Защото не вярвам на подобни дивотии – параскевидекатриафобиците (хората, които изпитват необясним страх от петък 13-ти) да си се страхуват, който иска да се крие като мишка у дома си… аз не съм от тях. Ако и ти си като мен, обади се да пием бира.