Microsoft Connect

Microsoft са решили да са по-близо (уж!) до потребителите си и са създали Microsoft Connect – социална мрежа, която да бъде свързващото звено между потребителите и фирмата.

This site is a connection point between you and Microsoft, and ultimately the larger community. Your feedback enables Microsoft to make software and services the best that they can be, and you can learn about and contribute to exciting projects.

А личното ми мнение е, че нищо в Microsoft няма да се промени независимо от успеха/неуспеха на тази мрежа и че обявената идея няма нищо общо с намеренията им, мрежата е създадена за съвсем друго нещо. 👿