На какво ти мяса?

Два екранни кадъра на две обяви, публикувани в Jobs.bg

На какво ти мирише?

Номер 1:

Номер 2:

След намеса, едната фирма промени обявата си на:

Номер 3: