• Васил Марчев

    За пореден път си разлях кафето по масата от смях …

  • Васил Марчев

    За пореден път си разлях кафето по масата от смях …

  • Виждал съм го и друг път, но това не го прави по-малко култово 🙂

  • Виждал съм го и друг път, но това не го прави по-малко култово 🙂

  • Не, не… прирева ми се 😀 Но е точно така. Тази година ще правя сефтето (за гласуване говоря) и ще видим какви ще ги надробим задружно.

  • Не, не… прирева ми се 😀 Но е точно така. Тази година ще правя сефтето (за гласуване говоря) и ще видим какви ще ги надробим задружно.