Внимавай кого си избираш!

mindbolt ми го изпрати на Skype. След призива „Гласувай, има значение“ е особено важно да се помисли трезво „за кого“. Яко.