Сънят на смешния човек

Най-добрият моноспектакъл на Мариус. Един съвсем различен Мариус, още по-мъдър. Сякаш не представление, а назидателно слово, в което стоиш притихнал, някъде там, в салона, и си взимаш бележка. Нямам какво повече да кажа, излишно е. Вижте при Георги Петков, в Стандарт и оригиналния текст на Достоевски.

НЕ!

Да, искам да го направя. Да, и това искам да направя. Да, ще свърша и това. Доброволно. Да, мога да поема това и да ти помогна. Да, и това мога да поема. Да, ще прочета това. Да, ще гледам това. Да, ще. Да, ще. Да, ще. Да. Уморих се да казвам ДА. Нося твърде много […]